İrsaliyeli Fatura Basımı

İrsaliyeli Fatura Basımı

İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. İrsaliyeli fatura bastırmak için bize ulaşabilirsiniz.

Fatura; Satılan bir malı yada yapılan bir hizmetini karşılığında, müşterinin ödediği yada ödeyeceği meblağı gösten, malı satan veya hizmeti yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır. Sevk irasliyesi; Ticari bir malın bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir. İrsaliyeli fatura tüm irsaliyeler gibi en az biri asıl diğerleri nüsha olmak üzere 3 nüsha düzenlenmesi gerekir. 3 nüsha düzenlenmeyen irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

Fatura düzenlenirken tarih, malın veya hizmetin tanımı ile miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyat, teslim şekli, ödeme şekli, katma değer vergisi hariç miktar ve katma değer vergisi dahil fiyat mutlaka yazılmalıdır. Faturalar bilgisayarlarda yazdırılabildiği gibi el ile manuel olarak da düzenlenebilir. Fatura da satılan malın ya da sağlanan hizmetin bedelini hem rakam ile hem de yazı ile yazmak gereklidir.

Faturayı düzenleyen firmanın fatura başlığı matbu olmasında bir sakınca yoktur. Anlaşmalı matbaalar fatura başlığını her fatura sayfasına ayrı ayrı basabilir. Fatura en az iki nüsha olacak şekilde düzenlenir. Bir nüsha düzenleyene diğer nüsha alıcıya verilir. İstenirse daha fazla nüshalı yapılıp saklanabilir.

Dekorofset olarak tüm irsaliye faturalarınız basıyoruz. İletişimden bize ulaşabilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz