Maliye ile ilgili evrak ve belge basım işlemleri maliye anlaşmalı matbaa aracılığı ile basılır. Her il için bu matbaa firmaları farklılık gösteriyor. İzmir’de bulunan fatura basım işlemleri İstanbul’da bulunan matbaa firmaları aracılığı ile gerçekleştirilemez. Maliyece onaylanmamış olan matbaa firmalarında basılan belge ve evrakların hiç bir geçerliliği ve mali değeri bulunmaz.

Maliye anlaşmalı matbaalarda yapılan resmi evrakların basım işlemlerinde punto değerinden mürekkep rengine, yazım karakterinden kâğıt kalitesine kadar hepsi belirlenmiş bir şekilde basımları yapılıyor. Bu belirlenen hususlara göre sabit bir şekilde herhangi bir değişiklik yapmadan basım gerçekleşiyor. Maliyenin onayından geçemeyen matbaalar bu işlemi yapamazlar. Yaptıkları takdirde cezai işlem uygulanır.

İş yerine ve şirkete sahip olan bir kişi burada kullanmak için gerekli olan, fatura, adisyon ve irsaliyeli fatura gibi evrakların hazırlanacağı matbaaların maliye onaylı anlaşmalı bir matbaa olması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde belgelerin herhangi bir geçerliliği bulunmayacaktır. Anlaşmalı matbaaların isteyeceği belgeler, resmi belgelerin basımı için gerekli olan bilgilerdir. İş yerinde imza yetkisi olan kişinin kimlik fotokopisi, vergi levhası ve sonuncu ay için olan KDV değeri. İş yeri veya şirket hangi şehirde ise o şehirde mevcut olan maliye anlaşmalı matbaalar aracılığı ile bu basım işlemlerinin yapılması gereklidir.

Maliye, resmi evrak basımı için matbaaya onay verme sürecinde ince eler sık dokur. İlk olarak Dekor Ofset daha önceki yapmış olduğu işlerinde sorun var mı diye kontrol eder. Herhangi bir sabıka durumunun olup olmamasına ve firmanın yeterli sayıda ve nitelikli makinelerinin durumu saptanır. Anlaşmalı matbaa olmak için başvuran firmadan para blokesi veya teminat mektubu alınır. Ön görülen şartları yerine getiren ve uygun görülen matbaaya hangi ilde ise o ilin matbaacılar odasından verilen yeterlilik belgesi ile maliye anlaşmalı matbaa niteliğini alır.

Maliye bakanlığınca onay verilmiş resmi belge basım izni bulunan matbaa firmalarıdır. Maliye anlaşmalı matbaa irsaliye, irsaliyeli fatura ve fatura gibi mali değerleri olan evrak ve belgeleri talep üzerine basma yetkisine sahiptir.

Maliye ile ilgili tüm işlemlerin belgeli olması gerekiyor. Maliyeyi ilgilendiren bu belgelerin ve faturaların basımı için, maliyenin onayladığı ve anlaşma sağladığı bir matbaa ile çalışılması gerekiyor. Resmi belge niteliği olan bütün evrakların devlet denetiminde basılması gerektiğinden dolayı bu işlemleri yapacak olan matbaanın maliye anlaşmalı matbaa adı altında olması önem taşıyor.