Anlaşmalı Matbaa İşleyişi

Anlaşmalı Matbaa İşleyişi
  • Temmuz 18th, 2017
  • hosteva

Maliye ile ilgili evrak ve belge basım işlemleri maliye anlaşmalı matbaa aracılığı ile basılır. Her il için bu matbaa firmaları farklılık gösteriyor. İzmir’de bulunan fatura basım işlemleri İstanbul’da bulunan matbaa firmaları aracılığı ile gerçekleştirilemez. Maliyece onaylanmamış olan matbaa firmalarında basılan belge ve evrakların hiç bir geçerliliği ve mali değeri bulunmaz.

Maliye anlaşmalı matbaalarda yapılan resmi evrakların basım işlemlerinde punto değerinden mürekkep rengine, yazım karakterinden kâğıt kalitesine kadar hepsi belirlenmiş bir şekilde basımları yapılıyor. Bu belirlenen hususlara göre sabit bir şekilde herhangi bir değişiklik yapmadan basım gerçekleşiyor. Maliyenin onayından geçemeyen matbaalar bu işlemi yapamazlar. Yaptıkları takdirde cezai işlem uygulanır.

İş yerine ve şirkete sahip olan bir kişi burada kullanmak için gerekli olan, fatura, adisyon ve irsaliyeli fatura gibi evrakların hazırlanacağı matbaaların maliye onaylı anlaşmalı bir matbaa olması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde belgelerin herhangi bir geçerliliği bulunmayacaktır. Anlaşmalı matbaaların isteyeceği belgeler, resmi belgelerin basımı için gerekli olan bilgilerdir. İş yerinde imza yetkisi olan kişinin kimlik fotokopisi, vergi levhası ve sonuncu ay için olan KDV değeri. İş yeri veya şirket hangi şehirde ise o şehirde mevcut olan maliye anlaşmalı matbaalar aracılığı ile bu basım işlemlerinin yapılması gereklidir.